Back
Gebruiker avatar

Hinke Jelsma

Al heel jong kwam Hinke via haar vader, die ook muziekleraar en dirigent was, in aanraking met muziek en instrumenten. Het begon in de fanfare van haar geboortedorp Jonkersland. Daarna pianoles en kinderkoor op de muziekschool. Ze werd na de middelbare school toegelaten op het conservatorium in Leeuwarden, dat in die tijd Muziek Pedagogische Academie heette. Tijdens die studie, met als hoofdvak Schoolmuziek, speelde ze in diverse bandjes en orkesten, en gaf ze pianolessen. Na haar conservatorium-studie is ze gaan werken als vakdocent muziek in het voortgezet en basis-onderwijs. Vanaf 1990 dirigeert ze ook koren in verschillende samenstelling.

Haar specialisatie is lichte muziek ( dus pop en musical muziek) Op dit moment is ze dirigent bij 3 popkoren en een “Zingen voor je Leven” koor. Daarnaast geeft ze muziek-workshops en projecten aan scholen en koren, en maakt ze lied-arrangementen. Ze geeft pianolessen , accordeon lessen en lessen klein-koper.( blaasinstrumenten) Ook akkoordenleer, arrangeren en algemene muziektheorie. Daarnaast is ze muzikaal leider bij een Folk-band, en treed hiermee regelmatig op, ook in het buitenland.( Schotland en Ierland) Ze bespeelt piano, accordeon, contrabas, concertina en koperen blaasinstrumenten.